Customer service ideology

Surgical Staplers,Circular Stapler

* Esophagectomy,Gastrectomy,Small intesting and

Colon Excision Operation,Rectum low antrior resection

Linear Stapler , Linear Cutter Stapler

* General Surgery, Chest Surgery,Gynecology
and the parenchyma Excision,transection,reforger and anastomose of pediatric Operation.

 

About Navigation

 

 

 

 

 Kontakt

 Email: info@medicalstapler.com

 

 

 


 

 

 

 

 

Cirkulární Staplers implantabilními titanovými sponkami

 

Model No: HC21,HC24,HC26,HC29,HC31,HC32

 

Specifikace produktu:

Vlastnosti

 

Stapler umožňuje vytvoření kvalitní anastomózy. Napětí v tlaku v oblasti anastomózy by nemělo být menší než 3,6 kPa. Anastomóza nepraská a neprosakuje. Jasně čitelná stupnice pro nastavení mezery podle tloušťky tkáně v místě anastomózy. Přípustná odchylka mezi měřítkem a tloušťkou sešívané tkáně je menší než 0,2mm. Bezpečnostní pojistku lze flexibilně otevřít a zavřít. Pružina v rukojeti má dobrou elasticitu a schopnost okamžitě se vrátit do své původní pozice po vystřelení stapleru.

 

Shrnutí

 

Model HC je jednorázový zahnutý chirurgický stapler, který pokládá titanové sponky střídavě ve dvou kružnicích. Okamžitě po ukotvení sponek dojde k resekci přebytečné tkáně vnitřním nožem. Díky tomu vznikne kruhová anastomóza. Použitím nástroje tohoto typu lze zjednodušit vytvoření anastomózy tubulárních orgánů. Z tohoto důvodu se tyto nástroje staly prvními celosvětově zpopularizovanými nástroji k tvorbě anastomóz.

 

Popis produktu:

 
 
1. Hlavice
2. Kryt kazety
3. Kazeta
4. Rameno
5. Bezpečnostní pojistka
6. Rukojeť
7. Indikátor
8. Pevná rukojeť
9. Regulační matice

Instrukce k použití:
1. Vyjměte sterilní nástroj z obalu. Otáčejte regulační maticí proti směru hodinových ručiček až je viditelný kryt kazety. (Fig. 1). Vytáhněte hlavici (Fig. 2) a sejměte kryt (Fig. 3)

 

2. Použijte tabákový steh jako obvykle ale provlečte hlavici nástroje tkání, kde chcete vytvořit anastomózu. Utáhněte pevně vlákno (fig. 4) a odřízněte přebývající tkáň. Tloušťka navrstvené tkáně mezi hlavicí a zásobníkem by měla být v rozmezí 1,0mm až 2,5mm, v ostatních případech nelze nástroj použít.
3. Spojte hlavici s bodcem stapleru - uslyšíte cvaknutí (Fig. 5). Otáčejte regulační maticí po směru hodinových ručiček a tím přibližujte hlavici ke
kazetě – přibližují se k sobě jednotlivé části budoucí anastomózy. Červený indikátor musí být v zeleném poli (Fig. 6).
4. Poté co ještě jednou ověříte správnou pozici indikátoru, uvolněte bezpečnostní pojistku (Fig. 7) a pevně sevřete rukojeť (Fig. 8), můžete slyšet specifický zvuk. Uvolněte rukojeť a vraťte pojistku do původní polohy.
5. Otočte regulační maticí proti směru hodinových ručiček 1,5x (Fig. 9), poté otořte nástrojem o 90˚ sem a tam a vyjměte kývavým pohybem (Fig. 10).
6. Zkontrolujte prstenec seříznuté tkáně. Je nutné se přesvědčit, že řada stehů je kompletní. Pokud tomu tak není, je nutná revize.

Upozornění: (Prosíme čtěte veškeré informace pozorně ještě před operací)

1. Pečlivě zkontrolujte obal nástroje. Pokud je poškozen, nástroj nepoužívejte.
2. Pečlivě zkontrolujte dobu použitelnosti. Pokud je výrobek prošlý, nepoužívejte jej.
3. Kompletně vyčistěte segment tkáně, kde bude vytvářena anastomóza, ještě před vytvořením tabákového stehu.
4. Tabákový steh by měl být umístěn vertikálně k ose tkáně z důvodu zajištění co nejkratší délky. Odstraní se přebytečná tkáň a pak zůstane tkáň v délce 2-3mm.
5. Když umisťujete hlavici a tělo stapleru s bodcem, neutahujte tabákový steh příliš. V opačném případě se nemohou volně pohybovat. Odstřihněte přebytečné vlákno.
6. POZOR: části tkáně které spolu vytvoří anastomózu musí být umístěny rovnoměrně mezi hlavici a kazetu.
7. Cvaknutí se ozve v okamžiku zapadnutí hlavice do bodce stapleru. Otáčením regulační matice po směru hodinových ručiček (asi 4-5 otočení), se hlavice dostane do blízkosti těla stapleru. V této chvíli je nutné zkontrolovat, zda není nějaká přebytečná tkáň mezi hlavicí a tělem stapleru
8. Neotáčejte regulační maticí moc silně. Udržujte segmenty orgánu ve správné orientaci.
9. Po uvolnění bezpečnostní pojistky se snažte držet stapler rovnoběžně s tkání anastomózy, silně a rovnoměrně sevřete rukojeť. Ucítíte jemný odpor spouště a uslyšíte „křupnutí“, jakmile nástroj ukončí sešití (vystřelí).
10. Upozornění: po vystřelení uvolněte rukojeť a okamžitě ji zajistěte bezpečnostní pojistkou. Zabráníte tím druhotnému vystřelení nedopatřením.
11. Poté anastomózu zkontrolujte a přesvědčte se, že neprosakuje nebo není špatně sešita. Pokud ano, opravte defekt stehem.